Ghost Recon 1.4

Łatka naprawia szereg błędów, podnosząc ogólną wydajność gry. Aktualizuje grę z wersji 1.3 do 1.4 (wymaga wsześniejszego zainstalowania łatki z numerem 1.3).