GlobalTraceRoute 1.22

Program pokazujący mapę świata i graficzne odwzorowanie drogi pakietów z naszego komputera do innego komputera w Internecie. Program tłumaczy adres internetowy na lokalizację geograficzną oferując dodatkowo wybór pomiędzy graficzną oraz tekstową formą prezentacji danych. Możemy ponadto wybierać wygląd mapy.