Gmail Notifier Password Recovery

Program służący do odzyskiwania haseł z programu Gmail Notifier (wersja 1.0.25.0). Aplikacja działa jedynie wtedy, gdy w Gmail Notifier jest włączona opcja zapamiętywania hasła.