GMobileSync 1.3.6

GMobileSync to aplikacja umożliwiająca zdalną synchronizację między usługą Google Calendar a systemem Windows Mobile za pośrednictwem połączenia internetowego.