GNUTU 2.3

Przydatny, dla każdego ucznia kalendarz. Można w nim zapisywać daty wszystkich sprawdzianów lub egzaminów, z którymi przyjdzie się zmierzyć w szkole i na uczelni. Program m.in. generuje plan lekcji i pozwala skrupulatnie odnotowywać uzyskane z każdego przedmiotu oceny.

Do innych funkcji aplikacji należy wyszukiwanie, generowanie statystyk ocen, pamiętnik, eksport danych do formatu HTML.