Good Food Magazine 1.5.0

Good Food Magazine to warta uwagi mobilna aplikacja, którą można zainstalować na smartfonie. Jej funkcje umożliwiają zaliczenie jej do kategorii Zdrowie i medycyna. Good Food Magazine to aplikacja wprowadzona na rynek przez BBC Worldwide

Aplikacja może być uruchomina na odpowiednim urządzeniu i wersji systemu. W tym przypadku meże być to 1.5.0.. Jest to system stworzony na potrzeby urządzeń mobilnych firmy Apple. Nazwa iOS funkcjonuje dopiero od 2010 roku. Wcześniej system znany był jako iPhone OS.

iOS złożony jest z czterech warstw: Core OS, Core Services, Media, Cocoa Touch. Każda z nich odpowiada za inne kwestie. Pierwsza ma wpływ na interakcje sprzętu z oprogramowaniem. Druga warstwa zawiera podstawowe biblioteki służące do obsługi m.in. aplikacji. Warstwa trzecia odpowiada za obsługę dźwięku i obrazu. Ostatnia odpowiedzialna jest za interfejs dotykowy. Zachęcamy także do pobierania innych aplikacji. Warto polecić Newsweek PL oraz Java Magazine.