Googalyzer 2.0

Niewielki program zaprojektowany w celu szybkiego znajdowania informacji za pomocą kilku serwisów Google. Przykładem wykorzystania tego narzędzia jest możliwość wyszukania w Internecie frazy, obrazka, filmu, bloga, książki lub przejścia do wiadomości. Aplikacja pozwala również na zapisywanie notatek.