Gospodarka odpadami 1.02.00

Program przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które prowadzą gospodarkę odpadami. Zobligowane są one przez ustawodawcę do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji oraz do składania rocznych sprawozdań.

Zastosowanie modułu ułatwia i usprawnia prowadzenie działalności gospodarczej związanej z:

- Wytwarzaniem;

- Składowaniem/magazynowaniem;

- Przetwarzaniem odpadów;

- Moduł pozwala na dużo szersze spojrzenie na gospodarkę odpadami pod względem analitycznym i ekonomicznym.