GPSMap for S60 3rd Edition 2.30

Aplikacja przy pomocy odbiornika GPS pokaże na wgranych mapach twoje obecne położenie. Do programu trzeba dodać własne pliki z mapami.