GPSmeter Professional 4.10.3 (Pocket PC)

Aplikacja służąca do mierzenia odległości przy pomocy odbiornika GPS.