GPSToday 0.9.3

GPSToday instaluje wtyczkę do ekranu startowego informującą na bieżąco o położeniu oraz prędkości urządzenia. Program do pobierania informacji o adresie wykorzystuje Internet, wymagane jest więc do tej funkcjonalności aktywne połączenie.