Grand Prix Legends v1.2 Patch (w.angielska)

Łata usuwa większość błędów występujących w grze. (w.angielska)