Grand Prix Legends v1.2 Patch (w.USA)

Łata usuwa większość błędów występujących w grze.(w.USA)