GraphMath 1.2.1

Rysuje dwu- i trójwymiarowe wykresy funkcji, potrafi również rozwiązywać równania matematyczne. Funkcje 2D pozwalają m.in. na rysowanie dwóch funkcji jednocześnie. W przypadku wykresów 3D użytkownik może wpłynąć na wygląd powierzchni, oświetlenie, czy obracać kamerą.