Graphs Made Easy 4.0

Graphs Made Easy to aplikacja, dzięki której bez trudu stworzymy dowolny wykres. W gestii użytkownika leży wybranie rodzaju wykresu (może on być słupkowy, liniowy, rosnący, kołowy, porównawczy, itp.), a także naniesienie na niego punktów. Oprócz tego można dodawać tu linie, teksty, itp. Tworzymy także legendę, zakres wartości i inne elementy wykresu.

Graphs Made Easy pozwala na zapisanie efektów pracy w formie pliku graficznego. Program ten przyda się zarówno w edukacji, jak i firmach. Jest on dostępny za darmo.