GrowlMail 1.2.2

Wtyczka do programu Apple Mail pozwalająca wyświetlać powiadomienia o nowo przychodzącej poczcie. Plugin pozwala na włączanie lub wyłączanie powiadomień przypisanych do wybranego konta pocztowego oraz do elementów usunietych. W nowej wersji oznaczonej numerem 1.2.2 dodano kompatybilność z nową wersją Apple Mail dla Mac OS X 10.6.4. Do działa programu potrzebna jest zainstalowana główna aplikacja Growl. Najnowszą wersję można pobrać z tego adresu)..