Dispel patch 1.43

Łatka likwiduje przede wszystkim najbardziej uciążliwy dla graczy błąd, skutkujący wychodzeniem gry do systemu podczas rozmowy z magiem Yass Henem. W nowej łatce zawarte są również wszystkie poprawki, które miał w sobie poprzedni patch 1.42, można więc instalować go bezpośrednio na pierwotną wersję gry. Aby zainstalować łatkę, umieść plik archiwum DISPELPATCH143.EXE np. na pulpicie Windows i dwukrotnie kliknij na jego ikonie. Z archiwum powstaną dwa elementy: plik PATCH.EXE oraz folder /DATA. Uruchom plik PATCH.EXE będący programem instalacyjnym łatki i dalej postępuj zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie.