EVE Online Patch 6.10.213149

  • Jakub Kuchnio,

EVE Online Patch jest poprawką do słynnego MMORPG, którego akcja umieszczona jest w przestrzeni kosmicznej. Po raz kolejny, użytkownicy wcielają się w młodych pilotów statków. Każdy z graczy jest żądny sławy, pieniędzy i uznania w świecie Eve Online, dlatego musi na nie zapracować wykonując różne zadania i zdobywając doświadczenie.

EVE Online Patch 6.10.213149 usuwa błąd uniemożliwiający graczom prawidłowe korzystanie z systemu petycji, poprawiono mechanizm przyznawania punktów umiejętności i wiele więcej.