EVE Online Client 6.10.214371

  • Jakub Kuchnio,

EVE Online Client jest instalatorem słynnego MMORPG, którego akcja umieszczona jest w przestrzeni kosmicznej. Po raz kolejny, użytkownicy wcielają się w młodych pilotów statków. Każdy z graczy jest żądny sławy, pieniędzy i uznania w świecie Eve Online, dlatego musi na nie zapracować wykonując różne zadania i zdobywając doświadczenie.

EVE Online 6.10.214371 poprawia system działania petycji, usuwa kilka pomniejszych błędów, poprawia działanie aplikacji na starszych komputerach i wiele więcej.