Heroes of Might and Magic 3 Unofficial HD Patch 2.65f

  • Jakub Kuchnio,

Heroes of Might and Magic 3 Unofficial HD Patch v2.65f jest nieoficjalną poprawką do trzeciej części gry Heroes of Might and Magic. Najważniejszą zmianą prowadzoną przez tą łatkę jest zmiana wyświetlanej rozdzielczości z 800x600 do 4000x4000.

Heroes of Might and Magic 3 Unofficial HD Patch v2.65f naprawia także kilka innych błędów obecnych w grze. Łatka ta jest kompatybilna z takimi wersjami HOMM3 jak Shadow of Death, Complete, WoG, TE, WT i wieloma innymi.