Ghost Recon 1.3

Łatka naprawia szereg błędów, podnosząc ogólną wydajność gry. Poprawia także obsługę kart dźwiękowych Sound Blaster oraz graficznych z serii Voodoo 3. Patch jest przeznaczony do angielskiej wersji gry.