Gorasul: Dziedzictwo Smoka 1.06 PL

Łatka poprawia problemy z obsługą polskiej klawiatury oraz zwiększa płynność działania gry.