Men of War: Assault Squad Patch 1.81.2

  • Maciej Kępka,

Men of War: Assault Squad Patch 1.81.2 wprowadza szereg zmian i naprawia wiele błędów

Men of War: Assault Squad przenosi gracza w najniebezpieczniejsze rejony zmagań zbrojnych podczas Drugiej Wojny Światowej. Użytkownik może stanąć po stronie Aliantów, Sowietów, Nazistów bądź Japończyków.