Ił-2 Strurmovik 1.04b

Łatka zawiera kilkanaście poprawek. Usuwa m.in. błędy związane z obsługą trybu COOP oraz powodujące problemy z wczytywaniem nowej misji.