Men of War: Assault Squad Patch 1.85.3

Men of War: Assault Squad Patch 1.85.3 dodaje kilka nowych jednostek oraz zmienia kilka właściwości uzbrojenia.

Men of War: Assault Squad przenosi gracza w najniebezpieczniejsze rejony zmagań zbrojnych podczas Drugiej Wojny Światowej. Użytkownik może stanąć po stronie Aliantów, Sowietów, Nazistów bądź Japończyków.