Pacbomber 1.4.2

Nowoczesny remake klasycznej gry PacMan. Nasze zadanie jest proste, choć nie koniecznie łatwe do zrealizowania. Na każdym poziomie gry należy zebrać wszystkie kulki unikając przy tym spotkania z groźnymi duchami. W wykonaniu zadania pomogą pojawiające się w różnych miejscach bonusy. Po zebraniu wszystkich kulek przechodzimy do kolejnego etapu.