Hearts of Iron 3: For the Motherland Patch 3.04

Hearts of Iron 3: For the Motherland Patch 3.04 wprowadza szereg zmian. Poprawiono tuturial, dodano brakujące prowincje (teren Francji), ulepszono SI. Łatka wprowadz wiele zmian uatrakcyjniających rozgrywkę

Hearts of Iron 3: For the Motherland to kolejne rozszerzenie do gry strategicznej Hearts of Iron 3. Wprowadzono ulepszenia systemy dyplomacji. Akcja gry koncentruje się wokół Związku Radzieckiego.