Emergency 2012 Patch (Deluxe) 1.3

Emergency 2012 Patch 1,3 wprowadza kilka nowości oraz naprawia szereg błędów. Zmodyfikowano szereg kwestii dotyczących konkretnych misji (np. prowadzonych w Hamburgu i Innsbrucku)

Emergency 2012 Patch to gra strategiczna gry, w której naszym głównym zadaniem jest odpowiednie zorganizowanie służb niosących pomoc. Zostajemy bowiem postawieniu w obliczu wypadku lub katastrofy i tak musimy pokierować jednostkami pogotowia, straży pożarnej czy policji, by zminimalizować skutki nieszczęścia.