Command Ops: Battles from the Bulge Patch 4.2.248

Command Ops: Battles from the Bulge Patch 4.2.248 jest poprawką do popularnej strategii. Atutami tej gry jest realizm rozgrywki: zachowanie się jednostek podczas bitwy czy szczegółowe odwzorowanie realiów w jakich toczy się akcja rozgrywki. Producentem gry jest Panther Games, a wydawcą Matrix Games.

Command Ops: Battles from the Bulge Patch 4.2.248 usprawnia poruszanie się jednostek z wykorzystanie wyznaczonych punktów. Zmodyfikowano ruchy formacji oraz naprawiono cały szereg różnorodnych błędów. Wprowadzono także inne modyfikacje uatrakcyjniające rozgrywkę.