Quake 4 patch v1.1

Łatka poprawia błędy zarówno w grze dla jednego jak i wielu graczy. Wprowadza szereg zmian w stosunku do wersji podstawowej. Zaimplementowano rozmowę głosową, wspomaganie technologii HT, itd. Cała lista zmian jest dostępna w pliku ReadMe. Raz zaktualizowany program uniemożliwia granie na zapisach z poprzedniej wersji. W trybie dla multiplayer wszyscy grający muszą mieć tę samą wersję aplikacji.