Birth of America Patch 1.05

Łatka poprawiająca wiele błędów gry. Oprócz tego wprowadza zmiany w rozgrywce, rozbudowuje interfejs oraz modyfikuje scenariusze. Uwaga! Zaktualizowana gra nie pozwala na korzystanie z zapisów pochodzących z poprzednich wersji.