Vampire: the Masquerade - Bloodlines Unofficial Patch 4.1

Łatka poprawia błędy, które nie zostały rozwiązane w oficjalnym patchu producenta w wersji 1.2. Wprowadzono szereg zmian dotyczących rozgrywki, między innymi poprawiono działanie broni, usunięto zbędne linie kodu, co doprowadziło do optymalizacji programu. Ponadto dużo zaczerpnięto z kodu źródłowego Half-Life 2, przez co zaktualizowana wersja różni się mocno od oryginału. Nowa wersja zawiera także kilka niespotykanych wcześniej opcji oraz rozwiązań.