Fistful of Frags Client Patch 1.3 D Beta

Łata aktualizująca Fistful of Frags do wersji 1.3D. Patch poprawia kilka drobnych błędów wykrytych w poprzedniej wersji gry.