The Sims 2 Free Time Patch 1.13.0.155

Najnowsza łata aktualizująca ostatnie rozszerzenie The Sims 2 do wersji 1.13.0.155.