Battlefield 2142 Patch 1.5

Łata aktualizująca wszystkie wcześniejsze edycje Battefield 2142 do wersji 1.5.