SuDoQ 2.009 build 0914

Program do rozwiązywania SUDOKU. Sudoku to gra logiczna polegająca na wstawieniu w pola na planszy 9x9 cyfr

1-9 w taki sposób aby w każdej kolumnie, wierszu i odpowiednim kwadracie 3x3 cyfry nie powtarzały się. Wymaga zainstalowanego .NET Framework 1.1