Call of Duty: World at War Patch v1.2

Drugi patch do Call of Duty: World at War. Łatka 1.2 naprawia szereg błędów i niedociągnięć związanych z działaniem trybu multiplayer. Ponadto patch ten zawiera w sobie nową mapę do trybu wieloosobowego.