World of Warcraft Patch 3.1.1.9835 - 3.1.2.9901 (enGB)

Patch do World of Warcraft oznaczony numerem 3.1.2.9901. Łatka wprowadza sporo zmian związanych przede wszystkim z balansem klas.