World of Warcraft Patch 3.22a

Patch do World of Warcraft oznaczony numerem 3.22a. Łatka naprawia błędy, które pojawiły się w patchu 3.22.