World of Warcraft Patch 3.1.3

Patch do World of Warcraft oznaczony numerem 3.20. Aktualizacja wprowadza kolejne zmiany w balansie klas oraz nieznacznie zmienia lokację Ulduar.