Command Ops: Battles from the Bulge Patch v4.1.23

Command Ops: Battles from the Bulge Patch v4.1.235 jest poprawką do popularnej strategii stworzonej przez Matrix Games. Atutami tej gry jest realizm rozgrywki: zachowanie się jednostek podczas bitwy czy szczegółowe odwzorowanie realiów w jakich dzieje się akcja rozgrywki.

Poprawka Command Ops: Battles from the Bulge Patch v4.1.235 modyfikuje w znacznym stopniu SI przeciwników komputerowych. Co więcej, twórcy wyeliminowali błąd odpowiedzialny za zawieszanie się gry.