GT Porsche - The complete Porsche magazine 4.2.5

GT Porsche - The complete Porsche magazine to aplikacja przeznaczona na smartfony. Dzięki niej nasze urządzenie zostanie wzbogacone o kilka nowych opcji. Zaliczyć ją można do kategorii Rozrywka. GT Porsche - The complete Porsche magazine to aplikacja wprowadzona na rynek przez Unity Media Plc

Aplikacja może być uruchomina na odpowiednim urządzeniu i wersji systemu. W tym przypadku meże być to 4.2.5.. Jest to system przeznaczony na urządzenia firmy Apple. IOS opiera się na systemie operacyjnym Mac OS X 10.5.

iOS złożony jest z czterech warstw: Core OS, Core Services, Media, Cocoa Touch. Każda z nich odpowiada za inne kwestie. Pierwsza ma wpływ na interakcje sprzętu z oprogramowaniem. Druga warstwa zawiera podstawowe biblioteki służące do obsługi m.in. aplikacji. Warstwa trzecia odpowiada za obsługę dźwięku i obrazu. Ostatnia odpowiedzialna jest za interfejs dotykowy. Z naszej bazy polecamy także Newsweek??? oraz Skarpa Warszawska.