Guard 1.0.1

Guard jest oprogramowaniem ograniczającym czas przebywania Twojego dziecka przed komputerem. Po upłynięciu wyznaczonego czasu, aplikacja daje kilka minut na zapisanie danych i wyłącza komputer, lub jeśli zalogowanych jest więcej niż jeden użytkownik - wylogowuje go. Rodzic sam ustawia godziny logowania dla dziecka i sposób ograniczania czasu pracy dla istniejących użytkowników. Możemy także dodać nowego użytkownika o ograniczonych przywilejach.

Guard prowadzi również rejestr zdarzeń. Można przetestować funkcjonalność programu dzięki jego wersji testowej. Z innych tego typu narzędzi warto poznać program Beniamin oraz HomeGuard.