Half-Life patch 1.1.0.6

Nowe plansze dla trybu deathmatch oraz nowe modele graczy dla Team Fortress. Dodano też nowe zmienne dla TFC. Uaktualnia każdą wersję Half-Life'a do wersji 1.1.0.6.