Halo 2

Film prezentujący fragmenty opracowywanej właśnie gry Halo opatrzone komentarzem twórców.