Handy Image Mapper 1.5

Narzędzie do tworzenia map obrazków - aktywnych obszarów obrazu, których kliknięcie powoduje wykonanie akcji, np. załadowanie strony internetowej. Zaletą programu Handy Image Mapper jest możliwość definiowania niestandardowych (a nie tylko prostokątnych) aktywnych obszarów.