Handy Keylock 1.06 (Symbian S60 3rd edition)

Zabezpiecz swoje urządzenie przed przypadkowym wciskaniem klawiszy. Narzędzie automatycznie je zablokuje po określonym czasie braku aktywności.