HashTab 1.10

Program po zainstalowaniu w systemie rozszerza możliwości Eksploratora Windows o sprawdzanie sum kontrolnych plików. Po kliknięciu dowolnego pliku prawym klawiszem myszy i wybraniu właściwości pokazuje się dodatkowa zakładka - Sumy kontrolne plików. Program obsługuje MD5, SHA1 oraz CRC-32. Narzędzie nie tylko wyświetla sumę kontrolną, ale umożliwia porównanie dwóch plików - wszystkie metody wykluczają ewentualne nieprawidłowości związane z błędnym kopiowaniem pomiędzy dyskami lub przez sieć lokalną. Aplikacja jest całkowicie przetłumaczona na język polski.