Haślak 2.0 pl

Aplikacja umożliwia bezpieczne przechowywanie haseł, notatek i plików. Wszystkie dane zostają zapisane w formie 24-bitowego obrazu o minimalnym rozmiarze 400 B. Dostęp do bazy jest zabezpieczony hasłem lub osobnym plikiem. Zawartość bazy można przenosić do pliku tekstowego. Operacja może być przeprowadzona również w drugą stronę.