Help & Manual 5.0.6 build 668

Narzędzie do tworzenia oraz edycji plików pomocy w różnych formatach (m.in.. PDF, WinHELP, HTML Help, e-Book), ze wzorowanym na edytorze tekstów interfejsem. Pozwala nie tylko tworzyć zrzuty ekranowe (screen capture), czy dowolnie kształtować szablony dokumentów, ale też projektować i drukować różnego rodzaju instrukcje dla użytkowników.